FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
a. przedpłata na konto Sprzedającego, tj. płatność tradycyjnym przelewem
b. przelew za pośrednictwem systemu elektronicznego PayPal
c. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia kuriera do wartości 1000 zł lub do uzgodnienia w indywidualnych przypadkach z Zamawiającym
d. płatność gotówką tylko przy odbiorze osobistym z Miejsca odbioru
e. zakup ratalny obsługiwany przez bank Credit Agricole

Poszczególne formy płatności dostępne w Sklepie internetowym opisane są szczegółowo zakładce PŁATNOŚCI.

2. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: 38 1140 2004 0000 3102 7572 5622 MBank S.A.  e-Przelewy realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący Zamówienia Towarów poprzez stronę www Sklepu  internetowego wybiera jako formę płatności płatność za pośrednictwem systemu elektronicznego PayPal i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się tam, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany na stronę www Sklepu internetowego. Płatności on-line za pomocą systemu PayPal obsługuje firma PayPal (Europe) Sàrl & Cie, SCA (spółka   komandytowa /partnerska   wpisana do rejestru za numerem R. C.S. Luxembourg B 118 349, z siedzibą  przy 22-24 Boulevard Royal, L-2449, piąte piętro, Luksemburg.

3. Przy płatności tradycyjnym przelewem, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w emailu potwierdzającym Zamówienie.

4. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie, może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.

5. W przypadku przedpłaty na konto Sprzedającego, Zamówienia nie opłacone w terminie 7 dni od otrzymania od Sprzedającego wiadomości z nr Zamówienia, są anulowane.

6. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem różnych firm kurierskich, spedycyjnych lub Poczty Polskiej S.A. Możliwy jest także odbiór osobisty z Miejsca odbioru, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru ze Sprzedającym.

7. Koszty poszczególnych rodzajów przesyłek widoczne są także w zakładce DOSTAWA.

8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w zakładce DOSTAWA, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

9. Koszty dostawy każdorazowo zależą od wartości Zamówienia oraz sposobu metody dostawy Towarów do Zamawiającego, koszty te są podawane każdorazowo przy wyborze metody dostawy przez Zamawiającego podczas dokonywania przez niego Zamówienia. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia) widoczne są dla Zamawiającego w panelu Zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta oraz w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia.

10. Jeżeli Zamówienie obejmuje kilka Towarów, zwłaszcza o różnych gabarytach, może zaistnieć konieczność zapakowania Zamówienia w osobne paczki co powoduje zmianę ceny dostawy. Każdorazowo w takiej sytuacji Zamawiający jest o tym niezwłocznie zawiadamiany przez Sprzedającego i ustalane są indywidualnie warunki dostawy.

11. Zamówienia na kwotę powyżej 1000 zł oraz Zamówienia realizowane na indywidualne zamówienia Zamawiającego nie są wysyłane przez Sprzedającego z opcją płatności „za pobraniem”. W takim przypadkach, Zamawiający proszony jest o uregulowanie należności za Towar wraz z wybranymi kosztami dostawy z góry.

Raty

Kupuj wygodnie, wybierz raty banku Credit Agricole.
Sprawdź jakie to proste:

  • wybierz produkt który Cię interesuje gdy wartość koszyka przekroczy 300 zł skorzystaj z rat banku Credit Agricole,
  • wypełnij wniosek online i poczekaj na decyzję kredytową,
  • przelej 1 zł i załącz zdjęcie dowodu osobistego,
  • potwierdź zawarcie umowy kodem z SMS,
  • umowę otrzymasz na swoją skrzynkę e-mail

Sauna Relax Łukasz Leniar oświadcza, iż na podstawie zawartych umów z Credit Agricole Bank Polska S.A. jest upoważniony do wykonywania czynności prawnych związanych z zawarciem/zmianą umów kredytu na zakup towarów i usług.